2NE1 - Scream Lyric (Romanized)
Romanized Lyric:

Rock the bass R - R - Rock the bass

scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream scream scream scream
scream scream scream scream

Rock the bass R - R - Rock the bass

I’m ‘bout to paint this town red 
koto gotta stand biki 
se se segak in a party shi kitta no ni kimi
aa ah kitina yo choka daso wa mo 
ika geni….
shite I’m in control ~trol ~trol ~trol


just wanna keep dancing I got us messing 
yuta doyo ide do kededo yo hako way zeh 
akide tasaide itsuma demo made 
irareru wa kenaide shokate wa naide 

bring it on! 
I wanna see naryo baka de 
turn it up!
I wanna hal sungan kanai 
date otto wa I want it all 
haku sanaido mado ii o~

itsu mo no situation~
immi nai kotonai gotta get away
mata kono situation~
gotta fly away

come on let’s get away~

scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream scream scream scream
scream scream scream scream

 Rock the bass R - R - Rock the bass

everybody kaketa  to a komib ao cheeky 
mina raitai raikomai Imma fimmy 
kapi kapi they young girls
just wanna have fun!
itsumade desho kono wa duno ni 
bwah bwah bwah~

shitsumo no name mita shite kami
kamina kumiyo mite  watashi no egocha ji
otoi te ma ji I wanna be jumping
Hey DJ! meru henna song 
tone me te pump it

bring it on!
kyowaranai no narabai 
turn it up!
nowada narake kitai 
date honto wa  I want it all 
domaranai doki doki oh 

mata kono situation
kimito no omoi 
dewa get away 
wake up! kono situation
gonna fly away

come on lets get away 

I fell in love masu ke unaii ai~
tsuki wa kyou tsukeyo 
tenan domo nandomo chiga tano ni

I fell in love with a man ikaii ai
tsugi wa mounai desho 
kenan domo
jibun ni jiga tano ni

itsu mo no situation
iminai kotonai 
gotta get away 
mata kono situation
gotta fly away

come on lets get away 

scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream~ aah aah aah~
scream scream scream scream 
scream scream scream scream

 Rock the bass R - R - Rock the bass!Maybe taken out with credit
Romanized by me